A Assolim tenim 65 anys d’experiència en el món de la distribució global de productes frescos, congelats i de temperatura ambient a Catalunya. Treballem amb més de 4.500 referències de productes d’alta rotació gràcies a les 9.500 ubicacions de palets de les quals disposem i una flota de 60 vehicles que distribueix diàriament els productes per diferents zones de Catalunya i rodalies.

A causa de la mida de la flota i l’alt volum de les entregues a realitzar diàriament, vam detectar que la planificació de les entregues era poc eficaç i les rutes poc eficients, la qual cosa deixava poc marge de reacció davant imprevistos i canvis d’última hora.

A Assolim, volem continuar sent referents en el sector i garantir el millor dels serveis als nostres més de 7.000 clients, per això, apostem per la innovació.

Amb l’objectiu d’optimitzar al màxim el transport a demanda i continuar garantint el millor dels serveis als nostres més de 7.000 clients, estem treballant en el disseny de rutes optimitzades per a cada vehicle juntament amb el Centre d’Innovació i Tecnologia de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (inLab FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC).

Aquesta prova de concepte ens permetrà generar un conjunt de rutes optimitzades que compleixin de forma estricta les restriccions horàries de lliurament de cadascun dels clients, així com les ubicacions dels establiments on s’efectuaran les entregues de cada comanda. Per això, es tindran en compte les característiques i casuístiques específiques de cada vehicle.