BACALLA COCOTXES

Deixar descongelar abans de cuinar.
Ideal per fer salses per la gelatina que contenen.