MEDIA RUSTICA LISTA

Deixar descongelar 20-25 min. i fornejar 1 min. a 190-200 ºC.
Ideal per a l’elavoració d’entrepans.